Elrenovering    & elbesiktning 

Är din bostad i behov av en elrenovering
eller en elbesiktning?

Känner du igen detta?

Gamla proppskåp utan jordfelsbrytare kanske saknar några proppar, har lösa lock eller rent av inget lock alls. Då är det nog dags att kolla över elen, och kontrollera att allt står rätt till, för att undvika allvarliga elolyckor eller brand.

Är du intresserad av en elrenovering,elbesiktning eller

centralbyte hemma eller på jobbet?

Fyll i formuläret nedanför så kontaktar vi dig med kompletterande frågor och bokar ett platsbesök för att kunna inspektera din elcentral/elanläggning och ge dig ett prisförslag på arbetet.

14 + 1 =

Elinstallatören Skåne AB

Support@Elinstallatoren-skane.se