Prislista och installation/villkor för
avdrag-grön teknik (Elbisladdare)

Grön Teknik Elbilsladdare


Detta ingår i en standardinstallation:

 • Installation sker efter 3-5 veckor.
 • Undersökning av din befintliga elinstallation.
 • Installations alternativ:
  – 16A 3-Fas (11 kW)
  – 32A 3-Fas (22 kW) Alla installationer utfärdas av behörig elinstallatör.
 • kontroll att laddningen sker så säkert som möjligt.
 • Test av laddbox.
 • Tillgång till support.

Anpassad installation

Eventuella anpassningar utöver standardinstallationen, faktureras enligt gällande prislista.
För mer information om standardinstallationen, skicka e-post till Support@elinstallatoren-skane.se

Förutsättningar

Standardinstallationen är framtagen för att täcka behovet hos majoriteten av villaägare som vill installera en laddbox hemma. För att ta del av erbjudandet om standardinstallation behöver nedanstående punkter vara uppfyllda:

 • Du äger bostaden/byggnaden där laddboxen kommer att installeras.  Alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren.
 • Fastigheten där laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till  elnätet med tre faser och minst 20 A i huvudsäkring.

I standardinstallationen ingår upp till 10 meters kabeldragning mellan elcentralen och laddstationens placering. Det ingår endast kabeldragning ovan mark, krävs grävarbete får kunden själv åtgärda detta.

En håltagning i trä/gips/lättbetong/tegel ingår. Eventuella anpassningar  som behövs för att genomföra installationen, faktureras dig som kund.

Du kan endast köpa till standardinstallationen för en laddbox inköpt hos oss

Prislista

Arbete / Material Pris (Ink. Arbetstid)
Kabel (3-Fas 16A)
Kabel (3-Fas 32A)
250 kr / Meter
400 kr / Meter
Håltagning & genomföring i
gips, trä, tegel och lättbetong
690 kr / Håltagning
Håltagning & genomföring i betong 1080 kr / Håltagning
Montering av kabelskydd på vägg 350 kr / Meter
Montering av ny 3-fas 16A
Montering av ny 3-fas 32A
automatsäkring i befintlig elcentral
625 kr   (16A)
850 kr   (32A)
Montering av ny 3-fas 16A/32A automatsäkring
i ny kapsling inklusive inkoppling i befintlig elcentral
1 125 kr  (16A)
1350  kr  (32A)
Markförläggning av kabel i befintligt rör.
Förutsätter att kunden innan installationen
har grävt ett dike samt lagt tomrör á 60mm med dragtråd
315 kr / Meter
Uppsäkring i samband med installationen.
(Inkluderar anmälan till lokalt elnätsbolag och hårdvara).
Observera att en uppsäkring medför förhöjd kostnad för elnätsabonnemang.)
1500 kr
Platsbesök/utredning 1500 kr
Avgift för ej avbokat besök av tekniker/installatör

2300 kr

 

Tillbehör

Kabelhållare                                                  795,00 kr

 

Fundament                                                   2195,00 kr

 

Laddstolpe                                                    3995,00 kr

 

Laddkabel för elbil Typ 2 Mode 3             2199,00 kr / 3099,00 kr

 

 

                                               

 

Förutsättningar

 • Du äger bostaden/byggnaden där laddboxen kommer att installeras. Alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren.
 • Fastighetendär laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med tre faser och minst 20 A i huvudsäkring.
 • Elanläggninguppfyller gällande krav.
 • Jordmotstånd< 120 Ω

Inför installation

 • Installatör kontrollerar central och övrigt så det överensstämmer med den beställning kunden har gjort och om detta innebär standardinstallation. – Om inte: Installatör stämmer av tillkommande kostnader med kund, som måste acceptera dessa för att installationen ska kunna fortsätta.
 • Installatör kontrollerar att det finns plats i gruppcentral, eller om det krävs ny standardenhet vid sidan om. – Om inte: Installatör stämmer av tillkommande kostnader med kund, som måste acceptera dessa för att installationen ska kunna fortsätta.
 • Installatör kontrollerar huvudsäkring och informerar vad det innebär med laddbox för elbil. Kan innebära att en höjning av mätarsäkring kan vara nödvändig.
 • Installatör kontrollerar med kund att placering av laddbox och personskyddsbrytare är enligt önskemål.
 • Installatör stämmer av kabelförläggningsväg med kund.

Efter installation

 • Installatör utför märkning av anläggningen enligt branschföreskrifterna.
 • Installatör kontrollerar före idrifttagning av utfört arbete. a. Isolationsmätning.
  b. Jordningskontroll.
  c. Funktionskontroll Personskyddsbrytare.
 • Installatör kontrollerar att dioderna på laddaren som ska lysa när laddning pågår.
 • Installatör kontrollerar laddboxen med avsett testverktyg.
 • Installatör dokumenterar installation (laddbox & central).
 • Installatör har en genomgång med kund angående utförd installation.

 

 

Övrigt

Installation genomförs under ett och samma besök från behörig installatör. I standardinstallationen ingår upp till 10 meters kabeldragning mellan elcentralen och laddstationens placering. En håltagning i trä/gips/lättbetong/tegel ingår. I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark, krävs grävarbete får kunden själv åtgärda detta.

 

Villkor för Rot-Avdrag för Grön teknik 

Installation av laddningspunkt till privatperson med elfordon ges med 50% av kostnaden för arbete och material (laddbox och tillbehör som krävs för en fungerande laddpunkt). Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket. På EFUEL kan du ansöka om avdrag när du väljer till standardinstallation till din valda laddbox med tillbehör. Beloppet dras automatiskt av i kassan. Med din ansökan om ROT-avdrag godkänner du även rätten till att bli debiterad 100% av kostnaden ifall skatteverket nekar avdrag.